Ewaluacja działalności naukowej

Ewaluacja to ocena jakości działalności naukowej, która zostanie przeprowadzona się w ramach dyscyplin uprawianych w AGH. Zostanie ona przeprowadzona po raz pierwszy w obecnym kształcie w roku 2022 i obejmie lata 2017-2021.

Przy ocenie bierze się pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących daną dyscyplinę. Poszczególnym dyscyplinom przyznawane będą kategorie naukowe: A+, A, B+, B albo C. Od nich zależą uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów. A także kwota subwencji, czyli środków finansowych, które Uczelnia otrzyma z budżetu państwa.