Ewaluacja działalności naukowej

Ewaluacja to ocena jakości działalności naukowej, która zostanie przeprowadzona się w ramach dyscyplin uprawianych w AGH. Zostanie ona przeprowadzona po raz pierwszy w obecnym kształcie w roku 2022 i obejmie lata 2017-2021.

Przy ocenie bierze się pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących daną dyscyplinę. Poszczególnym dyscyplinom przyznawane będą kategorie naukowe: A+, A, B+, B albo C. Od nich zależą uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów. A także kwota subwencji, czyli środków finansowych, które Uczelnia otrzyma z budżetu państwa.

Za lata 2017-2021 ocenie jakości działalności naukowej poddano 17 dyscyplin w AGH. Decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki dyscyplina ''nauki fizyczne'' uzyskała najwyższą kategorię jakości badań naukowych A+. Zgodnie z wynikami ewaluacji jakości działalności naukowej Akademia Górniczo-Hutnicza otrzymała jedną kategorię A+, dziesięć kategorii A oraz sześć kategorii B+. Tym samym AGH utrzymuje prawo do nadawania stopni naukowych we wszystkich dyscyplinach. Dodatkowo, dzięki wysokiej ocenie, uczelnia zyskała prawo do nadawania stopni naukowych w dyscyplinie Ekonomia i Finanse.Szczegółowe informacje na temat przyznanych ocen w poszczególnych dyscyplinach naukowych znajdują się tutaj.

Szczegółowe informacje na temat przyznanych ocen w poszczególnych dyscyplinach znajdują się tutaj .