Import towarów i usług

Zadania realizowane w ramach tej działalności to:

Obsługa dla Uczelni zakupów aparatury naukowo-badawczej, środków trwałych, materiałów i usług w ramach importu i Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towarów (WNT)

Pomoc w przygotowaniu dokumentów do wysyłki za granicę uszkodzonego sprzętu ( naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne ) jak również wysyłki aparatury na pokazy i konferencje itp.

Doradztwo i informacje dotyczące warunków zawierania i rozliczania kontraktów zagranicznych.

Koordynacja sprawozdawczości INTRASTAT.