Infrastruktura Badawcza

Zadania realizowane w ramach tej działalności to:

Współpraca z Wydziałami oraz Centrum Obsługi Projektów w zakresie  przygotowania wniosków oraz raportów dotyczących projektów naukowo - badawczych finansowanych  z różnych źródeł , odnośnie  zapisów dotyczących  zakupu lub wytworzenia aparatury.

Prowadzenie prac związanych z przygotowaniem do MNiSW  wniosków o przyznanie dotacji na inwestycje związane z działalnością naukową. Współpracę z Wydziałami i Kwesturą podczas realizacji i rozliczania przyznanych dotacji.

Weryfikację pod względem formalnym i finansowym oraz rejestrację zamówień na zakup aparatury i innych środków trwałych ( niezależnie od źródła finansowania ).

Prowadzenie i rozliczanie FOMT ( Funduszu Zasadniczego ) Wydziałów i Rezerwy Rektora.

Koordynacja ogólnouczelnianych  kontraktów serwisowych (mikroskopy FEI, spktrometr i dyfraktometry Malvern Panalytical B.V.)