Rok 2021

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

W ramach dotacji nr 7200/IA/SP/2021 zrealizowano inwestycję "Spektrometr Masowy Exploris 240 z chromatografem Ultimate 3000"

Kwota dotacji MEiN 2 745 000,00 zł, całkowita wartość inwestycji 3 660 000,00 zł

Inwestycja zrealizowana w całości w 2021 r

Spektrometr mas na bazie orbitrapu Exploris 240 (Thermo Fisher Scientific, Wielka Brytania) współpracujący z kapilarnym chromatografem cieczowym Ultimate 3000 (Thermo Fisher Scientific, Wielka Brytania) jest unikalnym systemem analitycznym, łączącym niezwykle wysoką czułość, szybkość analizy, wysoką rozdzielczość masy pozyskane widma i zaawansowane możliwości fragmentacji. Konfiguracja chromatografu pozwala na separację 1D i 2D na kolumnach kapilarnych, co pozwala na szeroki wachlarz analiz, począwszy od prostego podejścia proteomicznego typu bottom-up do najbardziej złożonych analiz typu shotgun w badaniach proteomicznych. Dodatkowy detektor UV-VIS (wyposażony w nanoogniwo), skonfigurowany w Ultimate 3000, znacznie ułatwia analizy ilościowe z jednoczesną identyfikacją MS, a także szybkie skriningowanie analitów o niskim MW w badaniach metabolomicznych lub odkrywaniu leków. System analityczny jest w pełni kompatybilny z metodologiami znakowania, rutynowo stosowanymi w proteomice ilościowej, takimi jak TMT, iTRAQ i inne. Najnowsza wersja oprogramowania Mascot Search Engine wraz z programami Mascot Distiller, Quantitation i Daemon Toolbox, zainstalowanymi na szybkim serwerze skonfigurowanym w lokalnym intranecie, pozwala na szybkie przetwarzanie i przechowywanie danych w lokalnym, chronionym systemie NAS.

 

 

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

W ramach dotacji nr 7217/IA/SP/2021 zrealizowano inwestycję  "Spektrometr laserowy do precyzyjnych pomiarów stężeń gazów cieplarnianych", Stacja pomiaru gazów cieplarnianych KASLAB na Kasprowym Wierchu w Tartach

Kwota dotacji MEiN 446 175,00 zł, całkowita wartość inwestycji 594 912,93 zł

Inwestycja zrealizowana w całości w 2021 r.

Spektrometr laserowy  z wydłużoną ścieżką absorpcji, przeznaczony do precyzyjnych pomiarów atmosferycznych stężeń głównych gazów śladowych czynnych w efekcie cieplarnianym (CO2, CH4, H2O). Powyższy spektrometr mierzy również atmosferyczne stężenia tlenku węgla (CO), ważnego indykatora procesów spalania paliw kopalnych. Pomiar odbywa się w reżimie ciągłym (czestość pomiarów ok. 1 Hz).  Analizy wykonywane spektrometrem laserowym (CRDS- cavity ring down spectroscopy) wykazują niezwykle wysoką dokładność pomiarów, dzięki połączeniu nieosiągalnej dla chromatografów gazowych precyzji oraz zastosowaniu dostępnej na stacji KASLAB skali pomiarowej reprezentowanej przez  unikatowy zestaw wzorców.

 

 

Wydział Odlewnictwa

W ramach dotacji nr 7274/IA/SP/2012 przyznano środki na realizację inwestycji  „Platforma technik obrazowania i analityki do badań  nad dziedzictwem i historią technologii”

Kwota dotacji MEiN 2 550 000,00 zł całkowita wartość inwestycji 3 400 000,00 zł

Realizacja 2 005 000 zł w roku 2021, 1 395 000,00 zł w roku 2022

Platforma technik obrazowania i analityki do badań nad dziedzictwem i historią technologii stanowi zintegrowany system badawczy służący naukowej współpracy interdyscyplinarnej. Infrastruktura jest wyposażona w komplementarne techniki zapewniające synergię w obrazowaniu i analityce metali i stopów, szkła, materiałów ceramicznych, surowców kamiennych oraz depozytów ziemnych. Techniki te są wykorzystywane do identyfikacji, charakterystyki i odtworzenia dawnych elementów technologii.

Platforma jest tworzona w ramach Centrum Badań Nawarstwień Historycznych na Wydziale Odlewnictwa AGH we współpracy z konsorcjum "Polska infrastruktura dla badań nad dziedzictwem kulturowym – ERIHS.PL".

W skład Platformy obrazowania i analityki wchodzą:

  • Skaningowy mikroskop elektronowy
  • System Coral
  • System Mountains Sem
  • System dyspersji energii promieniowania charakterystycznego EDS
  • System dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych EBSD
  • Urządzenie do nanoindentacji i analizy własności fizycznych powierzchni
  • Mikrofedometr do nieniszczącej analizy światłotrwałości w mikroskali
  • Zestaw do obrazowania multispektralnego. 

 

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

W ramach dotacji nr 7275/IA/SP/2021 przyznano środki na realizację inwestycji  „System pomiaru parametrów przepływu w ośrodku dla przepływu dwufazowego”

Kwota dotacji MEiN  2 587 500,00 zł, całkowita wartość inwestycji  3 450 000,00 zł

Planowana realizacja inwestycji: czerwiec 2022 r.

„System pomiaru parametrów przepływu w ośrodku dla przepływu dwufazowego” obejmuje m.in. system do pomiaru nasyceń płynów złożowych podczas wypierania substancji w ośrodku porowatym i składa się z systemu pomiarowego wykorzystującego układy core-holderowe Hasslera z precyzyjnymi pompami iniekcyjnymi do badań m.in. szybkości przesuwania się frontu wypierania gazu ziemnego przez zatłoczony dwutlenek węgla, wypierania wody złożowej przez zatłoczony CO2.
System umożliwia pomiary i kontrolę zmian chemicznych (reakcji) w ośrodku porowatym) a także zmiany temperatur i ciśnienia w funkcji szybkości zatłaczania CO2.  
System ma być uzupełniony o aparaturę GeoSpec2+  (wykorzystującą zjawisko rezonansu magnetycznego), która pozwala na pomiar  gradientów pola pulsacyjnego (pfg), co pozwala wykonywać pomiary zależne od procesów dyfuzji, przepływu płynów i umożliwia określenie rozkładu (dystrybucji) tych płynów w badanej próbce.
Wspomniana aparatura ma istotne znaczenie dla badań zjawisk sekwestracyjnych CO2 w szczególności w związku z analiza szybkości migracji w ośrodku porowatym poprzez skały nadległe i możliwe tworzenie systemów połączeń migracyjnych..