Rok 2020 wnioski na lata 2021 i 2022

W roku 2020 złożono dwadzieścia wniosków na łączną kwotę 41 998 941 zł.

Pierwotnie przyznano finansowanie dwóch inwestycji:

Wydział Fizyki I Informatyki Stosowanej
"Spektrometr laserowy do precyzyjnych pomiarów atmosferycznych stężeń gazów cieplarnianych"
Kwota dotacji MEiN 450 000 zł, całkowita wartość inwestycji 600 000 zł

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
"Spektrometr Masowy Exploris 240 z chromatografem Ultimate 3000"
Kwota dotacji MEiN 2 745 000,00 zł, całkowita wartość inwestycji 3 660 000,00 zł

W listopadzie 2021 Minister Edukacji i Nauki podjął decyzje o przyznaniu środków na jeszcze dwie inwestycje:

Wydział Odlewnictwa
„Platforma technik obrazowania i analityki do badań nad dziedzictwem i historią technologii”  z realizacją w latach 2021-2022
Kwota dotacji MEiN 2550 000,00 zł,  całkowita wartość inwestycji 3400 000,00 zł 

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
„System pomiaru parametrów przepływu w ośrodku dla przepływu dwufazowego”  z realizacją w roku 2022
Kwota dotacji MEiN 2 587 500,00 zł, całkowita wartość inwestycji 3 450 000 ,00 zł