Komisja ds. Ewaluacji 

 Skład Komisji:

1. Kąkol Zbigniew, prof. dr hab. inż. Przewodniczący
2. Gajda Janusz, prof. dr hab. inż.
3. Garczyńska Maria, mgr
4. Iwaszczuk Natalia, dr hab. inż.
5. Ligas Marcin, dr hab. inż.
6. Matyszkiewicz Jacek, prof. dr hab. inż.
7. Świerczek Konrad, prof. dr hab. inż.
8. Zakrzewska Katarzyna, prof. dr hab. inż.