Centrum Obsługi Nauki - zadania

Zadania realizowane przez Centrum Obsługi Nauki obejmują:

  1. wspieranie realizacji projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza;
  2. koordynowanie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji ewaluacyjnej w ramach dyscyplin naukowych;
  3. informowanie pracowników Uczelni o najważniejszych kwestiach dotyczących oceny ewaluacyjnej dyscyplin naukowych;
  4. raportowanie danych do organów nadzorujących i ewaluacyjnych  z zakresu działalności naukowej;
  5. planowanie, koordynacja  i zarządzenie infrastruktury badawczą;
  6. wspomaganie władz Uczelni w procesie planowania rozwoju Akademii i podejmowaniu decyzji związanych z zarządzaniem Uczelnią w obszarze działalności naukowej.