Subwencja badawcza

W dniu 25 stycznia 2021 r. Rektor AGH w Zarządzeniu nr 6/2021 wprowadził zasady  wydatkowania i rozliczania subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego.

W dniu 4 października 2021 Zarządzeniem Nr 60/2021 Rektora Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, zostały wprowadzone zmiany w Zarządzeniu Nr 6/2021.

Pliki do pobrania:

  1. Zarządzenie 6/2021
  2. Zarządzenie 60/2021
  3. Bezpośrednie koszty prowadzenia działalności naukowej
  4. Harmonogram (wzór)
  5. Sprawozdanie merytoryczne (wzór)